Krav til kvalitet – langvarig partnerskap


VI prioriterer leverandører som leverer høy kvalitet til fornuftige priser og overholder avtalte tidsfrister. Vi prioriterer strategiske partnerskap basert på rettferdighet og gjensidig respekt.

VI krever leveringssikkerhet til avtalt tid, moderne og gjennomtestede produksjonsmetoder, kvalitetsprodukter, logistisk knowhow og servicekompetanse. 

VI tilbyr langvarige og solide forretningsforhold som tilgodeser og understøtter begge parter i forbindelse med kompetanseutvikling og økonomisk utbytte. 

LAMILUX DAGSLYSELEMENTER

 • Rutematerialer: PC-paneler og veggplater, massive plater av PMMA og PETG, isoleringsglass
 • Profiler av aluminium (etter tegning)
 • Elektriske styringssystemer og tilbehør
 • Pneumatiske styringselementer og tilbehør
 • Tetningsmaterialer som f.eks. EPDM-profiler og silikon

LAMILUX FIBERFORSTERKEDE KUNSTSTOFFER

 • Glass- og forsterkningsmaterialer som glassfibermatter, rovingmateriale, glassfibervev
 • Polyesterharpiks
 • Polyesterfolier
 • Fargepasta til UP-harpiks
 • Pappruller
 • Beskyttelsesfolier