CLS-Blocker

LAMILUX brannsikret overlys F30/REI30, REI60

Glass Roof Fire Resistance kombinerer sikkerhet og utseende


Hvis det oppstår brann, kan det få voldsomme konsekvenser for mennesker, dyr og bygninger. En branns voldsomhet må aldri undervurderes. I verste fall kan hele industri- eller boligområder brenne ned og sette menneskeliv i fare. Derfor er det særlig viktig å velge riktige vinduer og overlys når en bygning skal oppføres eller renoveres. Brannsikre overlys med varme- og brannsikkert glass øker sikkerheten og kan gjøre at man vinner tid til å redde liv og bygning. Når det kommer til brannsikring og brannsikrede vinduer, står LAMILUX klar til å gi deg rådgivning om fordelene ved våre brannsikrede overlys og brannsikrede glasstak.

Kraftig beskyttelse i tilfelle brann

Med LAMILUX brannsikre overlys


Det stilles i forkant mange krav til overlys, og de stiger med de stadig økende kravene til brannsikkerhet. Utover varmeisolering, varmepåvirkning og lydisolering står brannsikring øverst på listen over krav til et overlys. Brannsikring av bygninger og de(n) tilhørende byggelovgivning og byggekrav er fastsatt i de respektive bygningsreglementene. Hvis du monterer et overlys i et brannsikkert tak i bygningen din, trenger du kanskje også et overlys med brannsikkert glass. Om et brannsikkert overlys er påkrevd, fremgår av bygningsreglementet. Ansvarlige bygningsmyndigheter kan også foreskrive brannsikre vinduer ved særlige foranstaltninger for byggsikkerhet.

Brannsikre vinduer motstår brann og varme

Et brannsikkert vindu er et vindu som motstår brann og varme i en viss periode i tilfelle brann. Spesifikasjonen for hvilket tidsrom det brannsikre vinduet skal motstå brann og varme i, er beskrevet i kravene til vinduet. I dette tidsrommet skal elementet gi tilstrekkelig beskyttelse i tilfelle brann. Det brannsikre vinduet oppnår denne beskyttelsen gjennom spesielle lag i glassplatene. 

Brannsikrede glasstak kan ikke åpnes. Vinduer med brannsikkert glass brukes hovedsakelig i større offentlige bygninger der det er mange mennesker til stede, som for eksempel utdanningsinstitusjoner, kulturfasiliteter eller kjøpesentre, og der det er fare for brannsmitte til nærliggende bygninger. Ved slike forhold danner det brannsikre overlyset en brannbarriere og hindrer flammer i å spre seg til andre bygninger eller deler av bygninger, samtidig som flukt- og redningsveier holdes frie.

Glass Roof Fire Resistance

LAMILUX Glass Roof Fire Resistance gir kraftig beskyttelse i tilfelle brann. LAMILUX Glass Roof Fire Resistance fås i to ulike versjoner. Glass Roof Fire Resistance REI30 motstår brann og varme i minst 30 minutter – den nye produktvarianten REI60 i 60 minutter. Vi gir deg mer enn gjerne omfattende og kompetent rådgivning om våre produkter og hvordan du kan integrere alle krav vedrørende brannsikkerhet i ditt byggeprosjekt.

Pålitelig rådgivning innenfor brannsikring
fra LAMILUX Service 

Ved bruk av brannsikre vinduer i et byggeprosjekt er det helt nødvendig at de brannsikre overlysene monteres profesjonelt. Derfor bør kun sertifiserte montører brukes til installasjonen. Bygningsmyndighetene krever i noen tilfeller en erklæring fra installatørfirmaet vedrørende monteringen av de brannsikre vinduene. Det er nemlig mange ulike krav som skal oppfylles ved montering av brannsikre vinduer, for at de skal være fullt funksjonsdyktige og kunne redde liv i tilfelle brand. Derfor kan du ha full tillit til den erfaringen og servicen som spesialister innenfor brannvern tilbyr. Vi er din pålitelige partner innenfor brannsikre overlys.
 

Klasser for brannmotstandsevne

Glass Roof Fire Resistance


Hvis du vurderer å kjøpe et brannsikkert overlys til byggeprosjektet ditt, bør du forsikre deg om at produktene overholder en godkjent standard. LAMILUX sine brannsikre overlys overholder de europeiske EN-standardene. Disse standardene tester overlysets reaksjon i tilfelle brann. Komponenter er delt inn i ulike klasser etter varigheten av brannmotstandsevnen. Klassifiseringen er fastsatt i europeisk standard EN 13501-2.

Merking REI i henhold til EN 13501-2

EN 13501-2-standarden skiller mellom følgende kriterier for beskrivelse av brannmotstandsevne: bæreevne (R), integritet (E) og isolasjonsevne (I). For et glasstak angis ytelsestiden i minutter ved et av følgende tall for hvert kriterium: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240. Den europeiske standarden har derfor en mer presis klassifisering enn DIN 4102.

Klasse for Glass Roof Fire Resistance

De siste to årene har du med brannmotstandsevne REI30 kunnet oppnå et brannsikkert overlys som er sertifisert etter europeiske standarder. Overlysets brannmotstandsevne, bæreevne, integritet og isolasjonsevne opprettholdes da i 30 minutter. Med Glass Roof Fire Resistance REI60 for det nye glasstaket vårt har vi lyktes i å utvide denne beskyttelsen ytterligere: I minst 60 minutter motstår glasstaket med brannmotstandsevne REI60 brann og varme og hindrer flammer i å spre seg til andre deler av bygningen i tilfelle brann.

Overblikk over fordelene

Glass Roof Fire Resistance F30/REI30, REI60


Sikkerhet

 • Brannmotstandsevne med funksjonell integritet for hele systemet sertifisert til 30 minutter / 60 minutter
 • Generell teknisk godkjenning (abZ) i henhold til DIN 4102-13 og klassifisering i henhold til EN13501-2 
 • Selvbærende konstruksjon som ikke krever noen dyre, bærende elementer
 • Estetisk utseende uten optiske kompromisser
 • Testet under virkelige forhold med belastning opptil ekstreme værhendelser
 • Motstandsdyktighet overfor ekstern brannpåvirkning fra flygende gnister og utstråling av varme med klassifisering B, tak (t1) i henhold til DIN EN 13501-5
   

Aktiv energistyring

 • Reduksjon av varmetapet i rammen
 • Optimert oppbygning av energibalanse gjennom forbedret varmeisolering og isotermiske prosesser
 • Kombinasjon av brannvernegenskaper og energifordeler
   

Optimert tetnings- og dreneringssystem

 • Effektiv ventilasjon for rutefals og kontrollert bortleding av vann og kondens 
 • Overlappende tetningssystem med flere nivåer, konstruert uten direkte skjøter, og sekundært dreneringssystem i det innvendige tetningsnivået
 • Fugefritt, kontinuerlig dreneringsnivå for primær- og sekundærprofiler
 • Forøkning og forbedring av overflatetemperaturen på glasskanten og etterfølgende reduksjon av risikoen for kondens

Produktvariantene

Glass Roof Fire Resistance F30 / REI30, REI60


Glass Roof Fire Resistance F30 / REI30

 • Test og klassifisering av brannmotstandsevnen mens hele systemet forblir funksjonelt i 30 minutter
 • Godkjenningsmerke og sertifisering fra DVS i henhold til DIN EN 1090-3
 • Robust støttestruktur fremstilt av vridningssikkert aluminium (REI30) 
 • Solavskjermende glass
 • dobbeltisolerende glass:
Uglysoverføringtotal energipermeabilitet
1,1-1,2 W/(m²K)opptil 76 %opptil 59 %
 • tredobbelt glass:
Uglysoverføringtotal energipermeabilitet
0,7 W/(m²K)opptil 68 %opptil 51 %

Glass Roof Fire Resistance REI60

 • Test og klassifisering av brannmotstandsevnen mens hele systemet forblir funksjonelt i 60 minutter
 • Godkjenningsmerke fra ZDH og sertifisert i henhold til DIN EN 1090-2
 • Robust støttestruktur fremstilt av vridningssikkert stål (REI60)
 • Solavskjermende glass 
 • Dobbeltisolerende glass:
Uglysoverføring:total energipermeabilitet
1,1-1,2 W/(m²K)opptil 74 %opptil 58 %

Tekniske detaljer

Glass Roof Fire Resistance F30 / REI30, REI60


Profilsystem – energieffektivitet og sikkerhet med designfrihet

 • Kontrollert vann- og kondensdrenering gjennom overlappende, sekundært EPDM-dreneringssystem
 • Fastsatt rutespennesystem med isolerende avstandsstykker
 • Elastisk laginndelt glassrute
 • Støttestruktur med synlige elementer og RAL-belegning

Sikkerhet for taket med CE-godkjent kvalitet i henhold til EN 13830

 • Vanntetthet ved slagregn: klasse RE 1950 (i henhold til EN 12154)
 • Lufttetthet: klasse AE 3000 (i henhold til EN 12152)
 • Motstand mot vindbelastning: (EN 13116 / 2000 PA tillatt belastning og 3000 Pa økt belastning)
   

Dokumentert energieffektivitet

 • Varmeoverføringskoeffisient for vindusposter og tverrposter
  • (Um/t) fra 1,5 til 1,75 W/(m²K) 
  • Avhengig av variant, glasstykkelse og støttesystem
 • Overflatetemperaturfaktor fRSi opptil 0,75
   

Nedlastinger

Glass Roof Fire Resistance F30/REI30, REI60


 • Ingen dokumenter ble funnet