CLS-Blocker

LAMILUX PC-Lysbånd Fasade | Renovering

Fleksibelt Design Hva Angår Form, Farge Og Funksjon


Dine Fordeler Kort Fortalt

Pc-Lysbånd W | R Fasade | Renovering


Energieffektivitet

 • Perfekt varmeisolering med allmenn byggeteknisk godkjennelse
 • Modulært system hvor alle enkeltkomponenter er perfekt avstemt etter hverandre
 • Alle inn- og utvendige metallkomponenter, samt de bærende rammekonstruksjonene og åpningsfeltene er uten kuldebroer PC-kanalplater med lavest mulige U-verdier
 • Alle platevariantene oppnår den høyeste lufttetthetsklasse i henhold til EN 12207 opptil klasse 4

Kvalitet, sikkerhet og brannventilasjon

 • Effektiv utsugingseffekt med Smoke Lift W | R (EN 12101-2 godkjent), som tandem-serielt anlegg
 • Hurtig og sikker åpning ved brann takket være automatisk utløsning med varme- eller røykdetektorer, eller manuell aktivering
 • Alle brannventilasjonsåpninger kan også brukes til komfortventilasjon
 • Åpningssystemet er ytterst stabilt i åpen tilstand takket være fjærede spesialtraverser
 • Vi kan tilby serviceavtale på brannventilasjonsanlegget ditt med sertifiserte servicemontører 

Testet og sertifisert

Allmenn byggeteknisk vurdering (ABZ): Den byggetekniske vurdering er en særlig tysk sertifisering som utstedes av det tyske instituttet for byggeteknikk (Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Dette sertifikatet gir en vurdering av byggeproduktets anvendelighet med hensyn til de spesifikke byggetekniske kravene.

LAMILUX kvalitetssertifikat – med dette dokumentet påviser vi at det enkelte dagslyssystem er blitt utferdiget og montert i henhold til produktgodkjennelsene og de derigjennom påkrevede tekniske standardene. Vi holder det vi lover!

Testresultater og europeiske godkjennelser

 • De varmeisolerende egenskapene er testet og godkjent i henhold til EN 10077-1
 • Slagregnsbeskyttelsen er testet og godkjent i henhold til EN 12208
 • Lufttettheten er testet og godkjent i henhold til EN 12207
 • Ruteelementenes reaksjon ved brann er klassifisert i henhold til EN 13501-1
 • Ruteelementenes smelteevne er dokumentert i henhold til DIN 18230-1
 • Røyk- og varmeutsugingsanleggenes dobbeltspjeld er testet og klassifisert i henhold til EN 12101-2

Nedlasting

PC-Lysbånd W | R Fasade | Renovering


Translucent Façade and Roof

Brochure

en-us-gb

I mappen

nedlasting