CLS-Blocker

Godkjent brannventilasjon

Levering, montering og service fra samme leverandør


I dag er et godkjent brannventilasjonsanlegg en vesentlig bestanddel av ethvert brannsikringskonsept, og en ufravikelig del av lovgivningen om «forebyggende brannbeskyttelse». LAMILUX ivaretar hele prosessen for deg, fra dimensjonering og sammensetting av brannventilasjonsanlegget til montering og autorisert service. LAMILUX brannventilasjonsanlegg er fullt ut sertifisert i henhold til EN 12101-2 og forskjellige VdS-bekjentgjørelser.