CLS-Blocker

Tilgangsluft-Anlegg

Brannventilasjon Og Røykutlufting


Tilgangsluft i bygningens nederste 1/3-del er en forutsetning for en effektiv brannventilasjon. Luftstrømmen gir en skorsteinseffekt (naturlig røykutlufting), og røyken blir dermed sugd effektivt oppover og ut av bygningen. Tilgangsluften skal planlegges og styres integrert sammen med brannventilasjonen.