Databeskyttelse


Ansvarlig instans i henhold til databeskyttelseserklæringen:

LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-Mail: information(at)lamilux.de
Internet: www.lamilux.de

Registrering av generell informasjon

Ved hvert besøk på vår nettside, registrerer vi automatisk alle den besøkendes data i såkalte server-loggfiler. Disse gir bl.a. opplysninger om hvilken nettleser eller hvilket operativsystem den besøkende bruker. I tillegg samles det inn ytterligere opplysninger, som f.eks. den brukte serviceleverandøren. Denne typen informasjon inneholder aldri opplysninger om den personen som besøker vår nettside. Denne tekniske informasjonen er likevel både viktige og uunnværlige for oss, da de garanterer at nettsiden vises og fungerer korrekt på enheten som brukeren bruker. Disse anonyme dataene underlegges en statistisk analyse. Resultatene har til formål å hjelpe oss med å optimere nettsiden vår og våre tekniske standarder.

Informasjonskapsler

Som de fleste andre virksomheter, bruker vi informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som overfører informasjon og innstillinger vedrørende vår nettside til den besøkendes webserver, herunder innstillinger til bedre navigasjon eller korrekt visning av nettsiden. Informasjonskapsler overfører ingen virus eller skadelig programvare PC-er. Informasjonskapsler samler likevel informasjon som ikke kan føre tilbake til personen, f.eks. internettforbindelsen, operativsystemet eller IP-adressen.
Disse dataene gis hverken videre til tredjeparter eller settes i forbindelse med personsensitive data uten nettsidebesøkerens samtykke.
Det er også mulig å besøke nettsiden vår uten å bruke informasjonskapsler. Ettersom nettlesere normalt er forhåndsinnstilt til å akseptere informasjonskapsler, er du nødt til å deaktivere informasjonskapsler manuelt i nettleserinnstillingene dine. Hvordan du gjør det, kan du se i den enkelte nettleserens hjelpedel. Hvis bruken av informasjonskapsler er deaktivert, innskrenkes muligens enkelte funksjoner på vår nettside.

SSL-kryptering

Vi anvender en krypteringsmetode i henhold til HTTPS-standard, f.eks. SSL. Derigjennom kan vi garantere en sikker dataoverføring og beskytte den overførte informasjonen.

Nyhetsbrev

De angitte persondataene i forbindelse med påmeldingen til nyhetsbrevet brukes ikke til andre formål. Hvis det oppstår behov for å kontakte abonnenten vedrørende nyheter i forbindelse med nyhetsbrevet eller registreringen, kan dette skje via e-post.
Det er derfor nødvendig å angi en gyldig e-postadresse i forbindelse med opprettelsen. I forbindelse med opprettelsen gjør vi bruk av den såkalte «Double-opt-in»-metoden som har til formål å kontrollere hvorvidt innehaveren av den angitte e-postadressen selv har anmodet om opprettelsen, hhv. gir sitt samtykke til denne. Vi logger dataene som er registrert i denne forbindelsen (dette gjelder utelukkende opplysninger vedrørende bestilling av nyhetsbrevet, forsendelse av bekreftelses-e-post, svarinngang). Disse dataene brukes utelukkende til utsending av nyhetsbrevet og gis ikke videre til tredjepart. Abonnenten kan når som helst protestere mot lagringen av persondataene og bruken av disse til utsending av nyhetsbrev. Dette kan gjøres via det dertil oppgitte lenken i hvert eneste nyhetsbrev, direkte på vår nettside eller via kontaktadressen på slutten av denne databeskyttelseserklæringen.

Kontaktskjema

Dataene fra samtlige henvendelser til oss – via e-post eller kontaktskjema – som er avgitt med henblikk på kontakt, lagres for bearbeiding av henvendelsen og/eller mulige oppfølgende spørsmål.

Bruk av Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til å analysere vår nettside. Google Analytics bruker «informasjonskapsler», altså små tekstfiler, som lagres på nettsidegjestens PC, og som kan brukes til å analysere den besøkendes bruk av nettsiden. Dataene fra disse informasjonskapslene behandles og lagres av Google Inc., som regel i USA. Vi har likevel aktivert funksjonen IP-anonymisering på vår nettside. Dermed forkorter Google IP-adressen tilhørende den besøkende på nettsiden før den overføres til mottakere i et annet EU-land eller i andre land som har sluttet seg til EØS-avtalen. De forkortede IP-adressene ender kun i sjeldne tilfeller på Googles servere i USA, og her brukes de under alle omstendigheter også kun i forkortet form.
Via Google Analytics analyseres de innsamlede dataene vedrørende bruken av og aktivitetene på nettsiden. Disse analysene samles i en rapport, likesom de tjener som utgangspunkt for ytterligere serviceytelser som er forbundet med bruken av nettsiden og internett. I den forbindelse kobles nettsidebrukerens IP-adresse, som videresendes til Google Inc., ikke sammen med andre informasjoner fra Google Inc.


I alle nettlesere er det mulig å endre innstillingene vedrørende informasjonskapsler, likesom man også kan deaktivere bruken fullstendig. I tilfelle deaktivering, kan nettsidegjesten muligvis ikke brukes alle av nettsidens funksjoner i fullt omfang. Nedenfor ses en lenke til en nettleser-plugin. Ved installasjon av denne pluginen kan Google Inc. ikke lenger bruke informasjonskapsler til å samle inn eller viderebehandle informasjon om nettside-gjestens bruk av nettsiden: Nettleser-plugin til deaktivering av Google Analytics.


Alternativt kan man via et klikk på den nedenstående lenken forhindre enhver datainnsamling gjennom Google Analytics på denne nettsiden. Dette skjer via en opt-out-informasjonskapsel som installeres på nettside-gjestens brukerenhet. Så lenge denne informasjonskapselen er aktivert i nettleseren, forhindres alle aktiviteter fra Google Analytics i denne nettleseren.
 

Bruk av Google reCAPTCHA

Vi bruker "Google reCAPTCHA" (her referert til som "reCAPTCHA") på denne nettsiden. Tilbyder er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er å kontrollere om dataene som blir lagt inn på denne nettsiden (for eksempel i et kontaktskjema) er gjort av en person eller av en automatisert programvare. For å gjøre dette, analyserer reCAPTCHA atferden til nettsidebesøkende ved hjelp av ulike egenskaper. Denne analysen begynner automatisk så snart besøkende kommer inn på nettsiden. For analysen drar reCAPTCHA inn ulike informasjoner (for eksempel IP-adresse, hvor lenge besøkende har vært på nettsiden eller musbevegelser gjort av brukeren). Dataene som samles inn under analysen blir sendt videre til Google.
Analysene av reCAPTCHA foregår helt i bakgrunnen. Nettsidebesøkende blir ikke informert om at en analyse pågår.

Lagring og analyse av data skjer på grunnlag av art. 6 nr. 1 lit. f i GDPR. Nettsidens eier har en berettiget interesse i å beskytte sine netttilbud mot misbruk av automatiserte angrep og mot SPAM. Hvis en tilsvarende samtykke er blitt innhentet, skjer behandlingen kun på grunnlag av art. 6 nr. 1 lit. a i GDPR, og samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Flere opplysninger om Google reCAPTCHA kan du finne i Google's personvernregler og bruksvilkår ved å følge følgende lenker: https://policies.google.com/privacy?hl=no og https://policies.google.com/terms?hl=no.

Deaktivering Google Analytics(Informasjonskapselen ble deaktivert. Hvis du vil reaktivere Google Analytics, kan du klikke på følgende lenke: Aktivering Google Analytics) :
Aktivering Google Analytics)

Bruk av Adobe Typekit

Vår visuelle nettsidedesign er utviklet ved hjelp av Adobe Typekit. Denne serviceytelsen fra Adobe Systems Software Ireland Ltd. gir oss tilgang til et typografibibliotek. Med henblikk på å kunne bruke disse skrifttypene på vår nettside, er nettsidegjestens nettleser nødt til å last ned skrifttypene fra en Adobe-server i USA. I den forbindelse overføres nettsidegjestens IP-adresse til Adobe. Databeskyttelseserklæringen for Adobe kan leses via følgende lenke: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Bruk av Google Maps

Til visualiseringen av geografisk informasjon bruker vi Google Maps API. Også her samler Google Inc. inn og bearbeider data fra nettsidegjesten, i dette tilfellet vedrørende bruken av kartfunksjonene. Databeskyttelseserklæringen for Google Inc. kan læses via følgende link:https://policies.google.com/privacy
Via databeskyttelsessenteret hos Google kan enhver bruker fastsette sine personlige innstillinger vedrørende Googles innsamling og viderebehandling av data.
Via den ovenstående lenken får du likeledes tilgang til diverse veiledninger vedrørende tilpasning av din egen databeskyttelsesinformasjon i forbindelse med bruken av Google-produkter.
 

Innebygde YouTube-videoer

Vi bruker YouTubes innebyggingsfunksjon til visning av egne videoer på vår nettside. De dertil nødvendige pluginene stilles til rådighet av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA94066, USA. Under visning av videoene forbinder den aktiverte YouTube-pluginen den besøkte nettsiden med YouTubes servene. Derigjennom kan YouTube fastslå hvilke nettsider den samme brukeren har besøkt. Hvis brukeren samtidig er logget på sin YouTube-konto, er det også mulig med en personlig tilordning av den enkelte brukers adferd på internett. Denne tilordningen kan omgås ved først å logge ut av YouTube.
YouTube bruker informasjonskapsler til å innhente informasjon om forbrukerens brukeradferd så snart brukeren starter en video.
Deaktiveringen av informasjonskapsler til bruk for Google-Ad-programmet forhindrer likeledes YouTube i å bruke disse informasjonskapsler. Ikke desto mindre bruker YouTube andre informasjonskapsler til å innhente data som ikke kan føres tilbake til enkeltpersoner. Dette kan forhindres ved å blokkere lagringen av informasjonskapsler i nettleseren.
Databeskyttelseserklæringen fra YouTube kan leses på følgende lenke: https://policies.google.com/privacy

Innebygde Vimeo-videoer

Dette nettstedet bruker plugin-er fra video-portalen Vimeo. Tilbyderen er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Når du besøker en av våre sider med en Vimeo-video, vil det bli opprettet en forbindelse til Vimeo-serverene. Vimeo-serveren blir informert om hvilken av våre sider du har besøkt. I tillegg får Vimeo din IP-adresse, også hvis du ikke er logget inn på Vimeo eller ikke har en Vimeo-konto. Informasjonen som samles inn av Vimeo overføres til Vimeo-server i USA.

Hvis du er logget inn på din Vimeo-konto, tillater du Vimeo å tilordne ditt surfingsmønster direkte til din personlige profil. Du kan unngå dette ved å logge ut av din Vimeo-konto. Vimeo bruker informasjonskapsler eller tilsvarende gjenkjennings-teknologier (f.eks. Device-Fingerprinting) for å gjenkjenne besøkende til nettstedet.

Bruken av Vimeo skjer for å gi en attraktiv presentasjon av våre online-tilbud. Dette er et legitime interesser i henhold til artikkel 6, punkt 1, lit. f DSGVO. Hvis det er gitt en tilsvarende samtykke, vil behandlingen skje kun på grunnlag av artikkel 6, punkt 1, lit. a DSGVO og § 25, punkt 1, TTDSG, så lenge samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (f.eks. Device-Fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Overføringen av data til USA støttes av standardkontraktsklausene fra EU-kommisjonen, og ifølge Vimeo, av "legitime forretningsinteresser". Du finner detaljer her: https://vimeo.com/privacy.

Du finner flere opplysninger om hvordan Vimeo behandler brukerdata i Vimeo sin databeskyttelseserklæring på: https://vimeo.com/privacy.

Din rett til utlevering av opplysninger korrigering, sperring, sletting og protestering

Dine rettigheter omfatter muligheten for når som helst å be om innsikt i dine lagrede persondata hos oss, slik du også kan be om å få persondataene dine korrigert, sperret eller slettet. Du kan likevel ikke kreve sletting av data som er nødvendige for forretningsdriften. Hvis du ønsker å gjøre bruk av disse rettighetene, ber vi deg om å kontakte vår dataansvarlige. Du finner kontaktopplysningene på slutten av denne erklæringen.
Hvis du ønsker å sperre dataene dine, vil de sperrede dataene bli lagret i en sikkerhetsfil med henblikk på ytterligere kontroll. Hvis det ikke foreligger noen rettslig oppbevaringsplikt, kan du også benytte deg av din rett til å kreve at dataene dine blir slettet. Hvis det derimot foreligger gyldige krav om arkiveringsplikt, kan du ikke få dataene dine slettet, men de kan godt sperres.
Hvis du sender oss en melding om dette, kan du gjøre disse endringene gjeldende eller trekke tilbake samtykket ditt. begge deler med fremtidig virkning.

Endring av våre databeskyttelsesbestemmelser

Med henblikk på å sikre at den gjeldende databeskyttelseserklæringen alltid lever opp til gjeldende lovgivning, forbeholder vi oss retten til å tilpasse denne erklæringen fra tid til andre. Ved endringer av våre servicetilbud, f.eks. vedrørende bruken av nye eller andre serviceytelser, forbeholder vi oss likeledes retten til å tilpasse denne databeskyttelseserklæringen. For hvert eneste besøk på vår nettside gjelder den databeskyttelseserklæringen som er aktuell på dette tidspunktet

Spørsmål til våre dataansvarlige

 Våre dataansvarlige besvarer gjerne spørsmålene dine vedrørende databeskyttelse samt ovenstående erklæringer – enten per e-post eller på telefon:

Sina Janik
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-Mail: datenschutz(at)lamilux.de