CLS-Blocker

LAMILUX Produkter Til Passivhus

Overlys Er En Optimal Løsning Til Aktivt Energioptimering I Passivhus


Omleggingen av energiforsyningen fra sort til grønn energi spiller en fremtredende rolle innenfor moderne arkitektur og byggeteknisk design, og de nye standardene stiller store krav til både materialvalg og design. Særlig lavenergi- og passivhus nyter av samme grunn stor popularitet. De kommende årtienes tilkjempede klimanøytrale energirammene oppnås enklest og mest effektivt ved å designe nybygg i henhold til standardene for passivhus.
Passivhuset kan kun overholde de høye krav til energirammen hvis det brukes energioptimerte kvalitetskomponenter. Det uavhengige kontrollorganet Passivhaus Institut Darmstadt tester løpende energieffektiviteten av diverse byggekomponenter. Resultatene av dette arbeidet skal gjøre det enkelt for arkitekter og planleggere velge de riktige materialene.
Med LAMILUX-passivhusprodukter er du på den sikre side hva angår energieffektivitet – alle produktene er merket med den høyeste mulige passivhus-effektivitetsklassen 

PASSIVHUS-EFFEKTIVITETSKLASSER

PsiopakPassivhus-effektivitetsklasseBetegnelse
<= 0,110 W/(mK)phAAdvanced component
<= 0,155 W/(mK)phBBasic component
<= 0,220 W/(mK)phCCertifiable component