CLS-Blocker

Nyhet: Takvindu brannventilasjon

Forebyggende brannsikring


I dag er brannventilasjon og røykutlufting en vesentlig bestanddel av ethvert brannsikringskonsept. Bruken av disse livreddende og materialebeskyttende anleggene er en ufravikelig del av lovgivningen om «forebyggende brannbeskyttelse».