Kolofon


LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-Mail: information@lamilux.de
Internet: www.lamilux.de

Autoriserte virksomhetsrepresentanter: Dr. Alexander Strunz, Dr. Heinrich Strunz, Johanna Strunz

Registrert i: Hof
Registernummer: HRA 106

Mva.-nummer i henhold til § 27 a i loven om mva.-beskatning: DE 132946965

Innholdsmessig ansvarlig i henhold til § 18 avsnitt 2 i den tyske mediestatsavtalen (MStV): Dr. Alexander Strunz, Dr. Heinrich Strunz, Johanna Strunz (adresse som ovenfor)

Ansvarsfraskrivelse


Ansvar for innhold

Vi gjør oppmerksom på at vi har utvist stor omhu i forbindelse med tilretteleggelsen av innholdet på nettsiden vår. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for aktualiteten, riktigheten, fullstendigheten eller kvaliteten av de viste opplysningene. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til uten forutgående varsel å endre eller føye opplysninger til opplysningene på nettsiden.

Erklæringer og lenker

Hvis vi angir lenker til eksterne nettsider eller innhold fra tredjeparter, gjør vi oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på utformingen av dette innholdet. Derfor er den eksterne leverandøren alene ansvarlig for dette innholdet. Vi foretar ingen regelmessig kontroll av dette eksterne innholdet, men skulle vi bli gjort oppmerksom på rettsstridig eller støtende innhold, sørger vi straks for å slette de gjeldende eksterne erklæringene/lenkene.

Opphavsrettigheter/varemerkebeskyttelse

Vårt offentliggjorte innhold er underlagt gjeldende lov om opphavsrett/varemerkebeskyttelse. Samtlige rettigheter til det viste innholdet tilhører oss, hhv. de enkelte lisensgiverne. Offentliggjørelsen eller bruken av dette innholdet krever derfor alltid vårt forutgående samtykke.