CLS-Blocker

LAMILUX PC - Lysbånd S

Flott Design Og Energieffektivitet I En Løsning


Dine Fordeler Kort Fortalt

PC-Lysbånd S


Nyhet

 • Verdens første PC-lysbånd med testet og godkjent vanntetthet under slagregn og storm (DRI 3,0 m²/s)
 • Ved bruk av nye materialer oppnås en komplett termisk adskilt konstruksjon som oppfyller de høyeste energieffektivitetsstandardene innenfor moderne industri-, institusjons- og kontorbygg
 • Gjennom bruken av innovative byggekomponenter klarer lysbåndskonstruksjonen selv den tøffeste vind- og snøbelastningen
 • Bredt utvalg av glass
 • Glassflatene fås i helninger på 30° og 45°
 • Fås som Nordlys-lysbånd med 30°–60° oppbygging 

Energieffektivitet

 • Profil- og åpningssystemer uten kuldebroer
 • Stort utvalg av PC-kanalplater tilpasset de prosjektspesifikke energikravene (platetykkelse 10 til 32 mm) med lave varmegjennomgangskoeffisienter ned til 1,2 W/(m²K). Kan også fås med gjennomfargede plater hvis det ikke er ønskelig med noe dagslys
 • Stort energibesparende dagslysinnfall med mange muligheter for prosjekttilpasset lys- og varmepåvirkning 
 • Energieffektiv og naturlig komfortventilasjon
 • Gjør det lett å bygge bærekraftig:  Continuous Rooflight S leveres med full miljøvaredeklarasjon i henhold til ISO 14025 og EN 15804 (EPD – modul A1 – D)

Sikkerhet

 • Bionisk dynamisk festeteknologi (BDS) i takryggen til fleksibel kraft-spenningsutligning ved stor vind- og snøbelastning
 • En aktiv utvidelsesabsorber (ADA) utligner spenninger og utvidelser mellom tetninger og klemlister i profilsystemet
 • Dynamisk festekontroll (DMR) gir en sikker og tett fiksering av glasset i åpningsfeltene
 • De modulære åpningssystemene er utført i forskjellige størrelser og kan fritt kombineres med hverandre for optimering av brannventilasjonen 
 • Lineær brannbeskyttelse til forhindring av brannspredning til taket
 • Integrasjon av brannventilasjonsanlegg og styring av disse

Design

 • Arkitektonisk raffinert konstruksjon til saltak
 • Moderne uttrykk for en fremtidsorientert byggestil

Nedlasting

PC-Lysbånd S


Continous Rooflight

Brochure

en-us-gb

I mappen

nedlasting

EPD Continuous Roofligth B / - S

Environmental Product Declaration

en-us-gb

I mappen

nedlasting