Super

Allsidig klassiker


Varianter

LAMILUX Super fås i følgende varianter


LAMILUX Super fås

 • i en tykkelse fra 0,6 mm til 5,0 mm
 • i en bredde på opptil 3,2 m
 • som plater eller ruller
 • i diverse farger: RAL-, NCS-skala og kundespesifikke fargetoner
 • med metallisk eller matt overflate
 • med gelcoat-overflate for maksimal UV- og værbestandighet
 • Gelcoatede overflater kan også tilføres antibakteriell effekt
 • med forbedret overflate for nedsatt fiberavtrykk (plus)
 • i andre tykkelser, mål og farger på forespørsel
 • med forskjellige baksidebehandlinger (glatt, corona, ru, lett ru) på forespørsel

Spesifikke produktfordeler

 • Gjennomtestet multitalent med mange forskjellige bruksmuligheter både ute som inne

Bransjer

 • Campingvogner og autocampere
 • Nyttekjøretøybransjen
 • byggebransjen
 • medisin og hygiene

Tilgjengelige varianter

 • Fås også med en visuelt mer attraktiv overflate til bruk med høye optiske krav (pluss)
 • Med matt overflate (matt)
 • Fås i en UV- og værbestandig utgave samt med en kjemikaliebestandig overflate (gelcoat)

LAMILUX TechTalk

LAMILUX Super


Bruksområder

Eksempler på bruksområder


LAMILUX AntiBac

Maksimal hygiene for bakteriefrie overflater


LAMILUX har utviklet et innovativt komposittmateriale til medisinsk bruk: Det fiberforsterkede kunststoffet har en spesialutviklet overflate kledd med mikrosølv som har en antibakteriell virkning. Resultat: Bakteriene drepes innen få timer. Det innovative materialet er derfor utrolig velegnet som veggbelegg på operasjonsstuer og i andre kliniske omgivelser.


 Ut over bruken innenfor det kliniske området, har det antibakterielle og høyteknologiske virkestoffet også stort brukspotensiale innenfor matvareindustrien. Særlig på steder hvor der stilles høye krav til hygienestandardene og forventes et absolutt bakteriefritt miljø; f.eks. kjølehus-, celler og kjøretøy samt slaktehaller.

Ekstra sikkerhet

LAMILUX AntiBac utligner naturlige utsving i rengjørings- og desinfiseringsstandarden takket være sin permanente bakteriedrepende virkning på alle vegg- og takarealer. Dermed oppstår et redundant system med maksimal hygienesikkerhet.

Desinfisering vil her si en bakteriereduksjon på minst faktor 105. Takket være LAMILUX AntiBac overlever dermed kun 10 av 1 000 000 formeringsdyktige bakterier.

Langtidsvirkning og holdbarhet

 • Frigivelse av sølvioner (worst case-betingelser) under overhold av den substansspesifikke grense for kontakt med matvarer i henhold til EU-biocidforordningen (50 ng/g)
 • Teoretisk holdbarhet: 55 år (= maks. varighet av sølvionfrigivelsen og dermed den antimikrobielle effekt ved to ganger rengjøring per dag) ved en maksimalt aggressiv rengjøringsmetode med fortynnet salpetersyre (HNO3 ved 40 °C)
 • Laboratorieslitasje i henhold til DIN ISO 4892-A-2 1000h
 • Kondensasjonstest 40 °C 100 % r.H. (ingen forandring av materiale- og overflateegenskapene)
 • Temperaturskifttest 8 t 80 °C / 16 t -25 °C 6 uker (ingen forandring av materiale- og overflateegenskapene)
 • Temperaturoppbevaring ved 80 °C i 6 uker (ingen forandring av materiale- og overflateegenskapene)

Virksom mot følgende bakterier i henhold til standardene JIS Z 2801, DIN EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 2149

Bacillus subtilis, burkholderia cepacia, clavibacter michiganensis, enterococcus faecium, erwinia amylovora, escherichia coli, klebsiella pneumoniae, methicillin resistenter staphylococcus aureus (MRSA), pseudomonas aeruginosa, pseudomonas fluorescens, pseudomonas syringae, rhizobium radiobacter (agrobacterium tumefaciens), staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, streptococcus mutans, aspergillus niger, aureobasidium pullulans, aureobasidium pullulans, candida albicans, fusarium solani, microdochium nivale, penicillium funiculosum, scopulariopsis brevicaulis, streptomyces abikoensis, trichophyton mentagrophytes, virus bacteriophage MS2 og andre
 

Sikkerhet

BIOKOMPATIBILIET
In-vitro-cytotoksicitet:ISO 10993-5
Mutagenicitet:OECD TG 471
Allergentest:Local Lymph Node Assay (LLNA)
Hudvennlighet:OECD TG 402
OECD TG 404
OECD TG 406
Øyeirritasjon:HET-CAM-Test
OECD TG 406
Inhaleringsstudier:OECD TG 413
Oral kompatibilitet: OECD TG 408
Utviklingstoksikologi og teratogenicitet:OECD TG 413
OECD TG 422

ØKOTOKSICITET

Vannlevende organismer:OECD TG 201, 202, 203, 210, 211, 221
Mikroorganismer:OECD TG 217, 201, ISO 15685, DIN 38412 L 48, DIN ISO 17155
Jordlevende organismer:OECD TG 232, 226, 222, 219, 207, ISO/DIS 17512-1
Aktivert slam:OECD TG 303, 209
Rensingsanlegg:Nitrifikasjonen påvirkes ikke, og mikrosølvet nedbrytes effektivt (worst case scenario: 1 ppm mikrosølv)   

Hygienekrav

Eliminering av alle bakterier gjennom LAMILUX AntiBac

Innenfor rammene av et treårig forskningsprosjekt har LAMILUX sammen med forskere og leger utviklet et høyeffektivt og stabilt materiale, som med varig effekt kan forbedre hygienestandardene innenfor mange forskjellige bruksområder verden over. F.eks. som vegg- eller takbelegg på sykehus og operasjonsstuer, som lett byggemateriale innenfor matvaretransport eller som hygienisk veggpanel innenfor bearbeiding av matvarer – LAMILUX AntiBac nøytraliserer 99,9 % av bakteriene på overflatene langvarig og effektivt.

Kontaktperson

Har du ytterligere spørsmål, eller ønsker du mer informasjon om LAMILUX Composites GmbH?

Vi vil gjerne høre fra deg.

Nedlasting

LAMILUX Super


LAMILUX AntiBac

Application brochure

en-us-gb

I mappen

nedlasting

LAMILUX Super

Product data sheet

en-us-gb

I mappen

nedlasting