CLS-Blocker

LAMILUX renoveringsløsninger

Sikkerhet i samtlige renoverinsfaser


Analyse – vi kommer ut til deg

 • Ved bruk av en sjekkliste registrerer vi alle nødvendige detaljer for renoveringsoppgaven.
 • Sammen med kunden definerer vi de funksjonelle og energitekniske kravene til den nye overlysløsningen.
 • Analyse av grenseflatene i bygget

Analyse av utgangspunktet – vi finner svarene på de viktigste spørsmålene:

 • I hvilken tilstand befinner bygningen seg på den gjeldende tiden?
 • Kan underkonstruksjonen fortsatt brukes?
 • Er en komplett demontering av de gamle konstruksjoner hhv. en komplett nybygging nødvendig?

Forhåndsplanlegging og utarbeidelse av designutkast – det kan vi tilby:

 • Stort produktutvalg hva angår energieffektivitet og ønsket funksjonalitet.
 • Individuell, bygningsspesifikk tilpasning av overlysløsning.
 • Avgivelse av et detaljert og strukturert tilbud.
 • Renoveringsløsning i henhold til dine ønsker og krav til løsningen og økonomiske forutsetning.

Godkjennelsesplanlegging – din nye overlysløsning tar form:

 • Vi konstruerer og planlegger overlysløsningen i detalj.
 • Vi utarbeider en bindende godkjennelsestegning.
 • Du mottar dokumentasjon på dagslyssystemets energitekniske egenskaper.
 • Vi er til rådighet for å besvare alle relevante spørsmål som måtte oppstå under godkjennelsesfasen.

Utførelsesplanlegging – produksjonen starter opp:

 • Utarbeidelse av produksjonsplaner.
 • Produksjonsplanlegging / produksjon.
 • Overvåking av produksjonsforløpet.
 • Kvalitetskontroll.

Montering – planlegging og utførelse:

 • Planlegging og oppfølging på alle faser i byggefasen.
 • Koordinering med de montørene som skal demontere de gamle overlys, klargjøre underkonstruksjonen og montere de nye systemene.
 • Avhending av de gamle konstruksjonene.

Fra gjennomgang av byggets aktuelle tilstand til dokumentasjon:

 • Trent og faglært personale utfører alle monterings- og vedlikeholdsoppgaver.
 • Kontroll av tilstanden på de aktuelle brannventilasjons- og røykutluftingsanleggene
 • VdS og ISO 9000-sertifisering.
 • Utfyllelse av en detaljert loggbok for vedlikeholdsarbeidet.