CLS-Blocker

Glasstak LAMILUX CI-System Glassarkitektur PR60

Designfrihet, optisk optimert og helt nye standarder innenfor estetikk


Dine Fordeler Kort Fortalt

Glasstak Glassarkitektur PR60


Aktiv energioptimering

  • Redusert varmetap i rammekonstruksjonen
  • Integrering av Ventilasjon Flap PR60: Åpningen er CE-godkjent i henhold EN 14351-1 (slagregnsbeskyttelse, luftgjennomtrengelighet, motstand mot vindlast, samt lyd- og varmeisolering)
  • Dagslys + solceller – elegant kombinert i vår nordlys-løsning 

Sikkerhet og brannventilasjon

  • Systemet bærer DVS-kvalitetsmerket (Deutscher Versicherungsdienst) og er sertifisert i henhold til DIN EN 1090-3
  • Lydisolering (opptil 46 dB i henhold til EN 10140-2
  • Integrasjon av Smoke Lift Glass Roof PR60: testet og godkjent til brannventilasjon i henhold til EN 12101-2
  • Tilvalg: Automatikk og kabler kan integreres i profilsystemet
  • Permanent fallsikret og tilgjengelig for vedlikehold og service jf. DIN EN 18008-6  
  • Motstandsevne mot ekstern brannpåvirkning fra flyvende gnister og varmestråling med klassifisering B,roof(t1) jf. DS/EN 13501-5
  • Tilvalg av nett til fallsikring ved åpning av overlys

Nedlasting

Glasstak Glassarkitektur PR60


Glass Architecture

brochure

en-us-gb

I mappen

nedlasting

Glass Roof PR60

BIM Download

cz, en-us-gb, fr, nl, pl, ru