Customized Intelligence

Fokus på kundens behov


«Gleden ved å kunne begeistre kundene våre med innovative, gjennomtestede produkter og kreative løsninger og dermed være med på å bane veien for suksess – det har vært den motiverende faktoren for LAMILUX i mer enn 100 år. Hver eneste dag arbeider vi målrettet for å tilpasse våre teknologiske løsninger og tjenester til kundenes ønsker og behov:  Nettopp kundenes ønsker og behov har en helt sentral plass i vår virksomhetskultur."

Dr. Heinrich Strunz, forretningsleder og aksjonær i LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe i tredje generasjon
 

Kundenes behov er vår eksistensberettigelse, og definerer derfor også virksomhetens handlings- og utviklingsstrategi. Dette krever overensstemmelse mellom kundenes behov og virksomhetens kurs. Denne måten å lede på fungerer som en rød tråd i vår daglige drift av virksomheten og omgang med kundene. LAMILUX beskriver virksomhetens verdigrunnlag med følgende ord: 
 

Customized Intelligence – dette fortolker vi som levering av førsteklasses serviceytelser innenfor alle kunderelevante områder, hvor vi arbeider med å være de beste innenfor:

  • Kvalitet – oppfyller kundenes behov best mulig
  • Innovasjon – teknologisk forsprang i forhold til konkurrentene
  • Service – hurtig, ukomplisert, pålitelig og vennlig kundeservice
  • Kompetanse – den beste rådgivning
  • Løsning – individuelle, skreddersydde løsninger

LAMILUX

En familieledet virksomhet


«En familievirksomhet har de beste forutsetningene for å forene tradisjonelle verdier og moderne utvikling med arbeidsomhet og nøye fastlagte verdier, og dermed sikre en vellykket fremtid for virksomheten. Vi føler og tar et stort ansvar for både selve virksomheten og alle aktører i verdikjeden. Det samme gjelder naturligvis miljøet og samfunnet omkring oss. Denne tilgangen til moderne virksomhetsdrift kjennetegner vår familieeide virksomhet i fjerde generasjon.»

Dr. Dorothee Strunz, forretningsleder og partner i LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe

Verdier – det står vi får

Bærekraft...

… tjener som rettesnor innenfor alle aspekter av både den daglige og langsiktige driften: Produktutviklingen og produksjonsmetodene, produktlivssyklusen og produktbruken. Den dagsaktuelle forretningsdriften og de langsiktige uavhengige økonomiske aktivitetene, investeringsplanene og fremtidsstrategiene. Organisasjonsstrukturen og personaloppbyggingen, oppbygging av medarbeiderlojaliteten og utdannelse av unge talenter. Alle beslutninger innenfor disse områdene er en del av en langsiktig og ansvarlig virksomhetsorientering. Vi tenker ikke i kvartaler – vi tenker i generasjoner!

Verdiorientering...

... er hos LAMILUX et av våre viktigste fundamenter: Virksomhetskultur preges av respekt, anstendig oppførsel, menneskelighet, anerkjennelse og støtte til personlig utvikling og fremgang. Vi skaper komplett transparens gjennom overhold av grunnleggende, tillitsskapende dyder som flid, vennlighet, ærlighet, ansvarlighet og evnen til at motta og gi kritikk. Det gir vår medarbeidere plass til å utvikle seg og bringe deres kompetanser i spill på selvstendig vis, og her er våre flate hierarkier også en fordel. Og alt dette finner sted i nære og familiære omgivelser, ikke i en stor og ansiktsløs organisasjon.

Fremtidsinvesteringer ...

… med utgangspunkt i realistiske og velfunderte ekspansjonsbestrebelser og markedsanalyser er viktige milesteiner i en solid og substansiell virksomhetsutvikling. I de foregående årene har vi investert 35 millioner euro i utvidelsen av vår produksjonskapasiteter og vårt hovedkontor. Hvert eneste prosjekt ser vi som et spennende utviklingstrinn på veien til fortsatt vekst og videreutvikling. En utvikling som langsomt, men sikkert flytter virksomheten opp i en helt annen liga: De siste fem årene har vi dermed hvert år klart å øke omsetningen med over 20 prosent.

Anerkjennelse ...

…… tilfaller i stadig høyere grad mellomstore virksomheter, både fra politisk hold og i samfunnet som sådan.  Særlig i lyset av de økonomiske krisene de siste årene, ser vi en økt bevissthet omkring de mellomstore virksomhetenes stabiliserende rolle for samfunnsøkonomien. Virksomhetens evner til bærekraftig vekst og innovasjon samt store engasjement i forhold til unge mennesker under utdannelse har innbragt LAMILUX flere flotte utmerkelser, herunder «Bayerns Best 50», «Viktigste mellomstore virksomhet» og «Årets mest fremadstormende mellomstore virksomhet».

På internasjonalt nivå ...

… har diverse familievirksomheter slått seg sammen i nettverket «FBN internasjonal – The Family Business Network». Foreningens grunnleggende prinsipp lyder «A Sustainable Future» – En bærekraftig fremtid: «For our people – For our communities – For the environment – For future Generasjons».

FBN international - The Family Business Network

Domicilet i Rehau – hovedkvarteret for LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe

Heinrich Strunz grunnla virksomheten i 1909 i byen Rehau i den tyske forbundsstaten Bayern – og her har virksomheten fortsatt hovedsete den dag i dag. Tradisjonen tro bærer alle de siste årenes investeringer tydelig preg av virksomhetens store kjærlighet til og lojalitet overfor hjemstavnen.

Administrasjonen og en lang rekke produksjons- og lagerhaller befinner seg stadig på det samme stedet hvor virksomheten i sin tid startet opp som tømrerforretning og sagverk. I løpet av årene har det skutt opp flere og flere bygninger på den store firmagrunnen. Her produserte medarbeiderne byggekomponenter til monteringklare trekonstruksjoner – haller og hus av tre som ble populære langt utenfor regionens grenser takket være det innovative modulkonseptet.

Dette tradisjonsrike stykket land har undergått løpende forandringer i takt med virksomhetens utvikling. Nye forretningsstrategier gjorde det nødvendig å rive ned gamle bygninger og erstatte dem med nye, mens det samtidig skulle være plass til bearbeiding av både tre og kunststoff side om side.

 Med investeringen i et nytt, knapt 150 meter langt produksjonsanlegg til fremstilling av fiberforsterkede kunststoffer forlot LAMILUX i 2006 for første gang noensinne den opprinnelige firmagrunn – plassen var simpelthen blitt for trang – og kjøpte nye grunner i et forretningsområde like utenfor Rehau. Denne nye produksjonslokaliteten ble tre år senere utvidet med en ny produksjonshall til fremstilling av lyskupler og monteringsrammer.

LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe

En gruppe med et fastforankret verdigrunnlag


Historien bak LAMILUX

En reise gjennom familievirksomhetens fascinerende historie


1909

 Tømrermester Heinrich Strunz grunnlegger virksomheten i Rehau.

1918

Virksomheten utvides med et sagverk og begynner å produsere monteringklare trekomponenter. Heinrich Strunz tar patent på mange av disse innovative konstruksjonene.

1941

Rudolf Strunz, grunnleggerens sønn, overtar forretningsledelsen. Under dennes ledelsen utvikler virksomheten seg til en industriorientert virksomhet.

1955

Virksomheten hadde frem til dette tidspunktet kun arbeidet med tre, men begynte nå å fremstille produkter av glassfiberforsterkede kunststoffer (GFK). Under det nye varemerket LAMILUX produserer man nå GFK-bølgeplater og lyskupler.

60er / 70er Jahre

Etterspørselen etter kunststoffproduktene fra Rehau stiger, både i Tyskland og nabolandene. LAMILUX-lyskuplene går sin seiersgang på takene til mange sports- og industrihaller, mens de transparente LAMILUX-bølgeplatene brukes på overdekkede pergolaer og terrasser. På altaner brukes de til å skjerme beboerne mot nysgjerrige blikk.

1985

Dr. Heinrich Strunz overtar ledelsen av familievirksomheten i tredje generasjon.

1990

LAMILUX utvider forretningsområdet «dagslyssystemer» med at utvikle og konstruere lysbånd. Innenfor området «fiberforsterkede kunststoffer» omstilles produksjonen fra bølgeplater til plane og flate paneler som produseres i én kontinuerlig arbeidsgang – forløperen til moderne høyteknologiske komposittmaterialer.

1994

Dr. Dorothee Strunz, gift med Dr. Heinrich Strunz, treer inn i virksomheten som forretningsleder og partner.

2000

Etter å ha utvidet sortimentet av dagslyssystemer med visuelt attraktive glasstakskonstruksjoner, velges LAMILUX ofte som prosjektpartner ved ambisiøse bygg med utfordrende arkitektoniske designer. Der er stor internasjonal etterspørsel etter de fiberforsterkede kunststoffene fra LAMILUX – særlig innenfor caravan- og campingindustrien samt produsenter av nyttekjøretøyer.

2006 | 2007 | 2008

LAMILUX oppretter en tredje produksjonsenhet til fremstilling av fiberforsterkede kunststoffer til den nette sum av ti millioner euro. For første gang oppnår virksomheten en omsetning på over 100 millioner euro. LAMILUX investerer knapt åtte millioner i en ny produksjonshall til fremstilling av lyskupler.

2009

Familievirksomheten feirer 100-årsjubileum.

2011

LAMILUX utvider sin produksjonskapasitet med henblikk på fremstilling av glasstakskonstruksjoner og lysbånd til en pris av syv millioner euro. Samtidig påbegynnes byggingen av en ny produksjonshall. Samme år overtar LAMILUX virksomheten Pecolit i Schifferstadt med 60 ansatte.

LAMILUX øker sin omsetning til 143 millioner euro. Til sammenligning med året før tilsvarer dette en vekst på mer enn 25 prosent.

LAMILUX er med på å bygge Italias største prestigebygg i nyere tid. LAMILUX leverer 640 klaffsystemer til Romas nye kongresssentrum, designet etter et utkast tegnet av stjernearkitekten Massimiliano Fuksas.
 

2012

Den internasjonalt anerkjente konsulentvirksomheten «Frost and Sullivan» premierer LAMILUX med prisen «Product Innovasjon Award 2012» for virksomhetens innovative kullfiberforsterkede kunststoff.

LAMILUX leverer igjen materialer til et stort lufthavnsprosjekt. LAMILUX leverer mer enn 100 røyk- og varmeutsugingsanlegg samt bygningsstyringsteknikk til den nye gate A Plus i Frankfurt.
 

2013

Som den første produsenten av dagslyssystemer utvikler LAMILUX nå en serie overlys med høy energieffektivitet til passivhus, og markedet har tatt det nye produktet godt imot.

Det er stor internasjonal etterspørsel på produktene fra LAMILUX: Eksportkvoten stiger til mer enn 60 prosent.

LAMILUX plasserer seg for andre gang blant «Bayerns Best 50».
 

2014

Familievirksomhetens eiere, dr. Dorothee og dr. Heinrich Strunz, kåres til «Årets entreprenør 2014». Prisen deles ut av den internasjonale konsulentvirksomheten «Ernst Young» og overrekkes til ekteparet ved en prisfest i Berlin. LAMILUX investerer mer enn 20 millioner euro i byggingen av enda en administrasjonsbygning og et nytt produksjonsanlegg til fremstilling av fiberforsterkede kunststoffer i hjembyen Rehau. Rekordomsetning: LAMILUX omsetter i 2014 sammen med sine 700 medarbeidere for 190,5 millioner euro.

2015

Også dette året mottar LAMILUX adskillige priser: LAMILUX mottar «German Design Award 2015» for en særlig energieffektiv glasstakskonstruksjon sertifisert til passivhus. For sin bærekraftige og samfunnsansvarlige virksomhetsledelse, får LAMILUX prisen «Viktigste mellomstore virksomhet 2015» hjem til Rehau. Høydepunkter: En ny produksjonslinje til fremstilling av glassfiberforsterkede kunststoffer tas i bruk under overværelse av den bayerske statsministeren dr. Markus Söder. Det nye anlegget har kostet 13 millioner euro. Omsetningen kommer opp til 210 millioner euro, som er det høyeste i virksomhetens historie.

2016

I 2016 ble LAMILUX vanen tro belønnet med en lang rekke priser: Virksomheten plasserte seg igjen blant Bayerns Best 50, mens Wirtschaftswoche TOP 50 utnevnte LAMILUX til å være blant Tysklands 15 mest innovative mellomstore virksomheter. LAMILUX vant en German Design Award for sin takutgangsløsning modell komfort. Virksomhetens enestående utdannelseskonsept Education for Excellence innbrakte i 2016 LAMILUX to priser: «Den tyske utdannelsespris» og «Utdannelsesekspert». Samme år kjøpte LAMILUX opp virksomheten MIROTEC Glas- und Metallbau GmbH og integrerte den med store suksess i virksomhetsgruppen. LAMILUX økte i 2016 sin årlige omsetning med knapt ti prosent, og sammen med sine over 850 ansatte oppnådde virksomheten et årsresultat på 230 millioner euro.

2017

LAMILUX økte i 2017 sin omsetning fra 230 til 263 millioner euro – et rekordhøyt resultat i virksomhetens historie. Og for første gang lyktes det nå også for segmentet dagslyssystemer å overskride den magiske 100 millioner eurogrensen. Antall medarbeidere steg likeledes: Over 950 ansatte, herav 102 praktikanter – en kvote på 11 prosent – bærer sin del av ansvaret for familievirksomhetens suksess. De flotte resultatene fra 2017 innbrakte igjen tallrike priser for virksomheten, herunder «German Design Award» og «SchuleWirtschaft-Preis».